Sprawdź swoją zdolność kredytową!
 
Zdolność kredytowa

11-09-2013 | Nowość Chcesz skorzystać w banku z kredytu, który chcesz przeznaczyć na zakup nowego sprzętu do domu lub na fajny wyjazd na wakacje.  »

03-04-2013 Na zdolność kredytową wpływa wiele czynników. Jedne ją podwyższają a inne obniżają. Na jednych i drugich skupia się bank, by ocenić możliwość spłaty ewentualnej pożyczki. Każdy bank inaczej liczy zdolność kredytową klienta, ale...  »

17-04-2011 Portfel inwestycyjny jest zestawem instrumentów finansowych, jakimi dysponuje inwestor. Sposób doboru jego poszczególnych..  »
 
Wszystkie newsy ...
 
Kalkulator kredytowy hipoteczny
Oblicz realny koszt kredytu hipotecznego.
www.kalkulatorhipoteczny.pl
 
Forum kredytowe
Specjalistyczne forum dyskusyjne o kredytach i pożyczkach.
www.forum-kredytowe.pl
 
Kredyt hipoteczny
Opinie o doradcach kredytowych i bankach
www.hipoteczny-kredyt.info
 
Kursy walut
Aktualne kursy walut NBP, przelicznik walut, Forex
www.ekursywalut.pl
 
Wirtualne biuro
Chcesz mieć własne biuro za minimalne pieniądze? Sprawdź naszą ofertę!
www.cubecentre.com

Strona główna » Rodzaje i rejestracja spółek

 
 

Rodzaje i rejestracja spółek


Jedną z form prawnych, jaką może mieć przedsiębiorstwo, jest spółka. Spółka nie jest własnością jednej osoby – jest własnością grupy osób, które wspólnie decydują o jej losach. W przeciwieństwie do przedsiębiorstwa prowadzonego przez indywidualną osobę spółka posiada osobowość prawną. Przepisy prawne, które muszą w swej działalności uwzględniać spółki, to przede wszystkim kodeks prawa handlowego.

 

Spółki można podzielić najprościej na osobowe, na te, które nie posiadają osobowości prawnej oraz na spółki kapitałowe, posiadające osobowość prawną, w których majątek spółki jest wyraźnie oddzielony od majątku ich właścicieli. To kolejna rzecz, która różni spółkę od przedsiębiorcy indywidualnego, który za działalność przedsiębiorstwa odpowiada całym swym majątkiem. Spółki mogą mieć różny charakter i różne zasady funkcjonowania. Jakie spółki spotykamy w Polsce i jak one funkcjonują?

 

Rejestracja spółek Warszawa
Kompleksowa pomoc prawna w zakresie rejestracji spółek na terenie Warszawy.
Sprawdź: http://www.kancelariawawa.pl/rejestracja_spolek.html


Zanim popularne stały się spółki jawne, najczęściej spotykana była spółka cywilna. Umowa spółki cywilnej może zostać zawarta między minimum dwiema osobami, z których każda wnosi do firmy swój wkład (pieniężny lub pozapieniężny). Za zobowiązania spółki wspólnicy wspólnie ponoszą odpowiedzialność, zaś w sytuacji gdy firma nie może wywiązać się z nich – muszą świadczyć własnym majątkiem.

 

Jedną z najczęściej spotykanych jest spółka jawna. Zawiera się ją na mocy umowy pisemnej. Musi być ona wpisana do KRS (Krajowy Rejestr Sądowy). Spółka jawna nie ma osobowości prawnej. Spółka jawna może zaciągać zobowiązania, za które odpowiadają wspólnicy (również swym majątkiem prywatnym). Innym zjawiskiem jest spółka partnerska. To spółka osobowa, którą zawiera się na mocy aktu notarialnego. Podobnie jak spółka jawna, musi być ona wpisana do KRS. Mogą ją zakładać przedstawiciele wolnych zawodów, jak lekarze czy adwokaci.

 

Inną spółką osobową jest spółka komandytowa. Tu również podstawą do jej utworzenia jest akt notarialny oraz wpis do KRS. W takiej spółce przynajmniej jedna osoba odpowiada całkowicie za zobowiązania spółki, a jedna – do wysokości określonej w umowie. Dość często spotkać się można ze spółką z ograniczoną działalnością. Jest to spółka kapitałowa. Podobnie jak inne spółki powstaje ona na mocy aktu notarialnego i musi zostać wpisana do KRS. Podstawą jest tu kapitał zakładowy spółki. Kapitał ten powstaje z udziałów wnoszonych przez wspólników. W spółce kapitałowej ważny jest zarząd, który pochodzi z wyborów i który podejmuje decyzje związane z bieżącą działalnością spółki. Zarząd ponosi również odpowiedzialność (prawną) za wszystkie podjęte przez spółkę zobowiązania. W sytuacji, gdy kapitał zakładowy jest bardzo wysoki, oprócz zarządu powoływana jest również rada nadzorcza oraz komisja rewizyjna.

 

Kolejną spółką, której funkcjonowanie jest nieco bardziej skomplikowane, jest spółka akcyjna. Jest to jednocześnie spółka handlowa i kapitałowa, w której wspólnikami są właściciele akcji. Właściciele akcji to akcjonariusze. Najważniejszym organem w takiej spółce jest zgromadzenie akcjonariuszy, które z kolei wybiera zarząd oraz radę nadzorczą. Jeśli chodzi o odpowiedzialność finansową, to ponoszą ją akcjonariusze, ale tylko do wysokości posiadanych przez siebie udziałów. Akcjonariusze mają również prawo do zysków z akcji. To, jaki będzie ich zysk, zależy przede wszystkim od tego, ile akcji posiada dany akcjonariusz.

 

Sprawdź: www.kancelariawawa.pl

Warning: include_once(../prolink.php): failed to open stream: No such file or directory in /domains/kalkulator-kredytowy.biz.pl/public_html/include/prefooter.php on line 1

Warning: include_once(): Failed opening '../prolink.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/php55/share/pear:/usr/local/share/pear') in /domains/kalkulator-kredytowy.biz.pl/public_html/include/prefooter.php on line 1

Fatal error: Call to undefined function prolink_getLinks() in /domains/kalkulator-kredytowy.biz.pl/public_html/include/prefooter.php on line 2