Sprawdź swoją zdolność kredytową!
 
Zdolność kredytowa

11-09-2013 | Nowość Chcesz skorzystać w banku z kredytu, który chcesz przeznaczyć na zakup nowego sprzętu do domu lub na fajny wyjazd na wakacje.  »

03-04-2013 Na zdolność kredytową wpływa wiele czynników. Jedne ją podwyższają a inne obniżają. Na jednych i drugich skupia się bank, by ocenić możliwość spłaty ewentualnej pożyczki. Każdy bank inaczej liczy zdolność kredytową klienta, ale...  »

17-04-2011 Portfel inwestycyjny jest zestawem instrumentów finansowych, jakimi dysponuje inwestor. Sposób doboru jego poszczególnych..  »
 
Wszystkie newsy ...
 
Kalkulator kredytowy hipoteczny
Oblicz realny koszt kredytu hipotecznego.
www.kalkulatorhipoteczny.pl
 
Forum kredytowe
Specjalistyczne forum dyskusyjne o kredytach i pożyczkach.
www.forum-kredytowe.pl
 
Kredyt hipoteczny
Opinie o doradcach kredytowych i bankach
www.hipoteczny-kredyt.info
 
Kursy walut
Aktualne kursy walut NBP, przelicznik walut, Forex
www.ekursywalut.pl
 
Wirtualne biuro
Chcesz mieć własne biuro za minimalne pieniądze? Sprawdź naszą ofertę!
www.cubecentre.com

Strona główna » Efektywne zarządzanie portfelem inwestycyjnym

 
 

Efektywne zarządzanie portfelem inwestycyjnym na przykładzie hostelu


Portfel inwestycyjny jest zestawem instrumentów finansowych, jakimi dysponuje inwestor. Sposób doboru jego poszczególnych elementów oraz ich zróżnicowanie decyduje o wysokości potencjalnego zysku. Decyzje inwestycyjne można podejmować w oparciu o różne metody.

 

Elementami charakteryzującymi każdy portfel inwestycyjny jest liczba jego składników, dochód, ryzyko oraz horyzont inwestycji. Składają się na niego akcje, obligacje, jednostki funduszy inwestycyjnych, instrumenty pochodne oraz surowce. Decyzje inwestycyjne mogą być podejmowane w horyzoncie długo- średnio- lub krótkoterminowym w zależności od rodzaju instrumentów finansowych oraz sytuacji na rynku.

 

Metoda analizy fundamentalnej najlepiej sprawdza się w horyzoncie długo- i średnioterminowym, natomiast analiza techniczna powinna być stosowana w inwestycjach średnio- i krótkoterminowych. Efektywne zarządzanie portfelem inwestycyjnym polega na jednoczesnym wykorzystywaniu zarówno analizy fundamentalne, technicznej jak i między rynkowej.

 

Analiza fundamentalna jest metodą przewidywania przyszłych ruchów cen instrumentów finansowych na podstawie czynników ekonomicznych, politycznych czy historycznych. Bierze pod uwagę możliwie wszystkie czynniki, które mogą mieć jakikolwiek wpływa na wahania poziomu cen. Prowadzi do oceny czy dany instrument jest przewartościowany czy też niedowartościowany.

 

Analiza techniczna dotyczy tego, co w rzeczywistości wydarzyło się na giełdzie i sprowadza się do umiejętności odczytywania i interpretowania wykresów giełdowych. Jej skuteczność w dużej mierze sprowadza się do wyczucia analityka i jego doświadczenia. Podstawę analizy technicznej stanowi sześć zasad rządzących giełdą. Po pierwsze rynek dyskontuje, to znaczy wszystkie czynniki, które mogą wpływać na wysokość popytu i podaży, są odzwierciedlone w cenie instrumentów finansowych. Następnie rynek porusza się w trendach, a ich rozpoznanie we wczesnej fazie pozwala na dokonywanie transakcji zgodnie z ich kierunkiem. Każdy trend można podzielić na trzy główne fazy: akumulacji, wzrostu/spadku i znów akumulacji, które są potwierdzone przez ruchy cen i poziom obrotów. Ostatnim ważnym założeniem jest to, że wszystkie sytuacje obserwowane na giełdzie powtarzają się w czasie.

 

Inną zasadę doboru instrumentów finansowych prezentuje teoria portfelowa, którą stworzył amerykański matematyk i ekonomista Harry Markovitz. Polega ona na lokowaniu pieniędzy w kilku starannie dobranych rodzajach papierów wartościowych w sposób zapewniający zadowalający zysk przy możliwym do zaakceptowania ryzyku. Dywersyfikacja oraz optymalizacja portfela maja na celu zminimalizowanie ryzyka inwestycyjnego. Do odnalezienia składu portfela o zadowalającym stosunku stopy zwrotu do ryzyka stosuje się metody analizy matematycznej.

 

Odmienną teorią jest działanie giełdy na zasadzie chaosu. Zgodnie z teorią chaosu bardzo trudno jest przewidzieć przyszłe posunięcia inwestorów, ponieważ nawet najmniejsza zmiana warunków ma istotny wpływa na funkcjonowanie całej giełdy. Linia wykresu giełdowego z długiego okresu czasu przypomina geometryczne przedstawienie układu chaotycznego, czyli tzw. fraktal. Ta zależność została wykorzystana w teorii fal Elliotta, według której na wykresie każda fala wyższego rządu składa się z fal niższego rzędu o takiej samej strukturze.

 

Hostel w dużym mieście - czy to dobra inwestycja?
Informacje na podstawie analizy www.emkahostel.pl
Przeprowadzając pobieżne analizy można stwierdzić, że hostel to bardzo dobra inwestycja. Do założenia hostelu (bez zaplecza gastronimicznego), nie potrzeba trudnych do zdobycia i czasochłonnych certyfikatów i zgód. Jest to stosunkowo łatwa inwestycja.

Przewidywany kapitał na inwestycję to około 3 000 000 zł, głównie na zakup nieruchomości, kilkadziesiąt tysięcy złotych na wykończenie lub remont oraz podstawowe wyposażenie nowo powstałego hostelu.

 

Zakładając, że:
- hostel ma około 50 miejsc,
- przeciętne obłożenie to 30 wynajętych miejsc każdego dnia,
- cena za dobę noclegu - 60 złotych,
po jednym roku od momentu rozpoczęcia funkcjonowania możemy wygenerować przychód rzędu 600 000 zł, czyli po około 5 latach możemy liczyć na pełen zwrot z inwestycji.

Warning: include_once(../prolink.php): failed to open stream: No such file or directory in /domains/kalkulator-kredytowy.biz.pl/public_html/include/prefooter.php on line 1

Warning: include_once(): Failed opening '../prolink.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/php55/share/pear:/usr/local/share/pear') in /domains/kalkulator-kredytowy.biz.pl/public_html/include/prefooter.php on line 1

Fatal error: Call to undefined function prolink_getLinks() in /domains/kalkulator-kredytowy.biz.pl/public_html/include/prefooter.php on line 2